Het is altijd vervelend als je een klacht hebt over onze dienstverlening zoals je die ervaren hebt. Wij vragen je vriendelijk om je klacht via het contactformulier aan ons door te geven. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid op te lossen.

Na ontvangst van je klacht ontvangt je van ons een bevestiging. Wij zullen je klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om je geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).